یادداشت

یادداشت رضا منصورنیا
0

هشتاد میلیون انسان در جغرافیای بزرگی به نام ایران گرد هم آمده اند و متحد…

یادداشت
0

به اشتباه انداختن مخاطب با انتخاب نام‌های نزدیک به نام برندهای شناخته‌شده، سال‌هاست به‌عنوان اولین…