آرش فرهنگ‌فر

0

آلبوم موسیقی «افشار» در مایه افشاری از متعلقات دستگاه شور با ترکیب سازهای تار و…