امید نعمتی

0

امید نعمتی درباره فالش خوانی در میان برخى از خوانندگان گفت: بسیاری از خوانندگان مطرح…

0

کنسرت گروه «پالت» در برج میلاد روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، بار دیگر «تمام ناتمام» را…