جیپسی کینگز

یادداشت
0

به اشتباه انداختن مخاطب با انتخاب نام‌های نزدیک به نام برندهای شناخته‌شده، سال‌هاست به‌عنوان اولین…